Julklappar och julbord – vad är avdragsgillt?

2016 kom förslaget om att slopa avdragsrätten för representationsutgifter avseende lunch, middag och/eller supé. Enligt förslaget skulle “enklare förtäring” fortfarande vara avdragsgillt.

Förslaget syftade främst till att anpassa Sveriges skatteregler gällande representation så de kunde anses förenliga med EU:s regler. Dessutom beräknade regeringen att statskassan skulle öka med omkring 640 miljoner kronor under år 2017, om föreslagna regeländring genomfördes.

Från regeringens håll ansåg man också att de nya bestämmelserna med all sannolikhet skulle underlätta för företagarna att tillämpa reglerna. De tidigare reglerna innehöll nämligen flera olika beloppsgränser som företagarna var tvungna att förhålla sig till.

Så vad är avdragsgillt?

Julgåva till kund

Om du som företagare ger en julgåva till en kund är denna inte avdragsgill, om det inte är en enklare reklamgåva som är av obetydligt värde. Då kan den vara avdragsgill. Även gåvor som på något vis har direkt anknytning till kundens verksamhet kan vara avdragsgilla.

Som enklare reklamgåva räknas till exempel en almanacka, musmatta och pennor försedda med en företagslogotyp. För att dessa ska vara avdragsgilla måste ett större antal liknande, alt. likadana, gåvor delas ut till flera kunder.

Julbord för kund

När det finns ett omedelbart och uppenbart samband mellan verksamheterna, som exempelvis affärsförhandlingar i samband med måltid/julbord, kan så kallat skäligt avdrag medges för enklare förtäring och dryck, dock inte för måltid

När det gäller extern representation kan även avdrag för diverse kringkostnader medges. Exempel på kringkostnader kan vara utgifter för lokalhyra, underhållning och liknande.

Julgåva till anställd

Om du som företagare ger en julgåva till en anställd till ett värde av max 450 kronor, är gåvan skattefri för personen som tar emot den, dvs. den anställda.

Julbord för anställda

Till skillnad mot reglerna kring julbord för kund, är julbord/personalfest en skattefri förmån för de anställda. Dock ska det handla om intern representation, och du får endast göra avdrag för maximalt två personalfester per år.