Företagsgåvor för både stora och små

Att använda sig av företagsgåvor kan absolut vara en del i marknadsplanen, för såväl stora som små företag. Men vad menas med företagsgåva?

Företagsgåvor, som numer benämns som produktmedia (tidigare produkt- och profilmaterial) innefattar alla produkter som försetts med någon form av kännetecken (logotyp, personlig text, specifikt mönster etc.) i syfte att marknadsföra ett företagsnamn/ ett varumärke.

Det är viktigt att fundera över vilken typ av gåvor du vill ge bort, samt vem eller vilka som ska ta del av den. Fundera också över vilka kanaler du vill använda dig av:

– Betald marknadsföring: digital annonsering via AdWords, tv-reklam, direktreklam etc. Gåvorna delas med fördel ut i samband med branschmässor och liknande.

– Egen marknadsföringskanal: den egna hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev, blogg, säljbrev etc. Gåvorna kan exempelvis delas ut vid kundträffar/evenemang och liknande.

– Förtjänade kanaler: via rekommendationer, recensioner/omdömen, press etc.

Gåvorna delas ut som tack till kunder som rekommenderat företaget och dess produkter.

Tänk också igenom nedanstående frågeställningar, innan du bestämmer vilken typ av produkt som ska representera ditt företagsnamn, dina produkter och/eller tjänster:

  • Vilka egenskaper hos din produkt/tjänst genererar mervärde för kunden?
  • Motsvarar priset på varan/tjänsten kvaliteten av densamma?
  • Hur står sig priserna jämfört med konkurrenternas priser?
  • Vilka distributionskanaler bör användas för att nå ut?
  • På vilket sätt kommuniceras fördelarna med produkten/tjänsten/företagsnamnet?

Därför är företagsgåvor effektiva

Det finns undersökningar som visar att såväl reklam- som företagsgåvor är effektiva sälj- och marknadsföringsverktyg. De ökar kundernas medvetenhet om ditt företag och din bransch, når en bred publik, skapar positiv anknytning till dina produkter/tjänster samt ökar avkastningen.

Väljer du rätt sorts produkter kommer de dessutom att användas ofta, av många olika människor. Det är inte bara en trevlig gest, det är också en uppskattad gest. Vem blir inte glad över en gåva som tack för väl utfört arbete eller ett lyckat samarbete? Du möts sällan av negativa reaktioner från vare sig anställda, leverantörer eller kunder, när du ger dem julklappar eller andra gåvor. Eller hur?